Styret på misjonshuset

Helene Møstad
Telefon: 905 37 638

Styreleder

Bodil Augustsøn
Tlf: 404 78 466

Nestleder

Kai Robert Hansen
Tlf: 45 42 00 08

Sekretær

Turid Holm
Tlf: 48 05 36 60

Styremedlem.


Utenfor styret

Turid Seim
.

Kasserer møtevirksomhet (Utenfor styret)

Henrik Solhaug
Tlf: 40 41 50 60

Kasserer drift (utenfor styret)