Styret på misjonshuset

Anders Holm
Telefon: 95 13 29 30

Styreleder

Helene Møstad
Tlf: 905 37 638

Nestleder

Kai Robert Hansen
Tlf: 45 42 00 08

Sekretær

Guro Seim Solhaug
Tlf: 950 40 253

Markedsføring

Turid Holm
Tlf: 48 05 36 60

Styremedlem.


Utenfor styret

Turid Seim
.

Kasserer møtevirksomhet (Utenfor styret)

Henrik Solhaug
Tlf: 40 41 50 60

Kasserer drift (utenfor styret)