Medlemsskap

«Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.  På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.»  Rom 12, 4 – 5

Alle «lemmer» er viktige i Guds rike, også i forsamlingen vår på Misjonshuset.  Som medlem i forsamlingen sier du at du er et «lem» som ønsker å være med. Vi trenger ulike medlemmer for at forsamlingen skal være en levende forsamling i Guds viktige arbeid.

         Medlemsskap i Misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:

 *bekjenner seg til den kristne tro

*vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser
som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og forsamlingens lover

 *betaler medlemskontigent.

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med

Forsamlingsarbeider:
Tove Stang Karlsen
epost: tkarlsen@nlm.no
telefon: 976 31 675

Styreleder:
Helene Møstad
epost: helenemostad@gmail.com
telefon:  905 37 638

Dagens bibelord

Arkiv