Har du spørsmål?

Ring til Helene Møstad tlf: 905 37 638

Eller Anders Holm tlf: 951 32 930

Ønsker du å leie lokaler?

Kontakt Helene Møstad på tlf:  905 37 638

Ansvarlig for nettsiden:

Guro Seim Solhaug: gs@misjonhuset.info