Tale om Peter og Jesus.

Ligger på YouTube. Vær så god kan ses når som helst 🙂