SØNDAGSMØTE 25. april

Vi kan igjen komme til Misjonshuset på Søndagsmøte. 

Håkon Rydland er en ung engasjert og inspirerende taler som elsker Jesus og gjerne snakker om han! 

Ikke bevertning! Husk smittevern!

VELKOMMEN 

Se: https://www.facebook.com/misjonshusetihunndalen