Endring i programmet 8. desember!!

Søndag 8. desember får vi besøk av Misjon Sarepta fra Oslo. De står for hele programmet.
Vi gleder oss stort!

Misjon Sarepta er en organisasjon som skal arbeide for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensvid basis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds Ord. Sarepta vil ha base i Norge, samtidig som det vil være et særlig fokus på Sør-Europa og Nord-Afrika.

Sarepta arbeider for å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.

Les mer om Misjon Sarepta her:
SAREPTA