Fullt hus på semesterstart

IMG_20140824_175324

Mange glade ansikter, jevn summing av stemmer og fullt hus vitnet om at folk syntes det var flott å samles til et nytt semester på misjonshuset. Et nytt semester fyllt av nye og spennende muligheter! Det må være en bønn at Gud må la oss se de mulighetene som ligger foran oss fremmover. En bønn at den enkelte i forsamlingen må finne sin plass i det store arbeidet. 

Egil Grandhagen forkynte Guds ord til de voksne denne kvelden. På klubbrommet var de yngste samlet til barnemøte med sang, andakt og lek. Det er viktig at også de yngste blir regnet med.

En viktig begivenhet var også forbønnshandling for Basim Gullord Ali, som er ansatt som ungdomsarbeider i regionen. Basim har vært trofast på Misjonshuset i hele sitt liv, og det er naturlig at vi er hans sendemenighet. Basim vil jobbe ute i “felten” der ungdommen finnes. Han forteller selv at han fortiden har brukt mye tid på å spille basket i den nye skateparken på Gjøvik. Leder i NLM ung region øst, Sven Arne Lundeby, minnet oss på at vi må huske å være med Basim i bønn, støtte han og bistå han i den viktige jobben han har foran seg.

HUSK Å BE OM AT STORE TING VIL SKJE DETTE SEMESTERET! HUSK Å BE OM AT GUD VISER DEG DIN PLASS !