Bønnekort for misjonshuset

lysDet er svar underveis engler kommer med bud,
Om det drøyer det frem dog skal nå,
For det lovet jo løftenes trofaste Gud,
Kall på meg og du hjelpen skal få.

Her finner du bønnekort for Misjonshuset: Bønnekort for misjonshuset