Bøker gis bort

Bøker er skatter! Gode bøker av mennesker som har levd et liv med Gud, som har fått åpenbaringer og budskap er gull verdt! De er som lange gode prekener, god undervisning og til inspirasjon for livet med Gud. Her er noen som gis bort etter «førstemann-til-mølla-prinsippet».