Barnehagens visjon

«Sammen om å sette verdifulle spor»

Vi vil jobbe med visjonen slik:

Vi ønsker ut fra en kristen grunnholdning og i et nært samarbeid med barnas hjem
å gi barna et godt lærings- og lekemiljø preget av omsorg, medfølelse, glede og humor.

Vi har i vår barnehage tre områder som vi vektlegger sterkt:

* Trivsel og trygghet
* Kristent innhold
* Natur og friluftsliv

barn og jordklode