Stillinger ledig

Misjonshusets barnehage er en privat barnehage i Hunndalen, Gjøvik. Barnehagen har 2 avdelinger og 40 plasser. Barnehagen eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband og har utvidet praktisering av den kristne formålsparagrafen. Barnehagen har tre områder som vektlegges:

  • Trivsel og trygghet
  • Kristent innhold
  • Natur og friluftsliv

Barnehagen fyller i år 39 år og har renoverte, moderne lokaler og utearealer.

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

 

Vi skal fylle følgende stillinger:

  • Pedagogisk leder, 100% stilling, vikariat 12 mnd
  • Fagarbeider eller annen relevant utdanning, 100%, fast stilling
  • Fagarbeider eller annen relevant utdanning, 100%, 12 mnd prosjektstilling

 

…og vi søker å ansette mennesker som:

  • Vil være med å løfte frem de tre områdene barnehagen satser på
  • Har gode samarbeidsegenskaper
  • Er glad i naturen og som vil formidle den gleden til barna

Både kvinner og menn oppfordres til å søke!

 

Spørsmål rundt stillingene rettes til styrer Sissel Solbu, telefon 61174230 eller epost misjonshuset.bhg@nlmbhg.no.

 

Kort søknad med CV og referanse(r)

Søknadsfrist 13. mai 2016