Misjonshusets barnehage er en 2-avdelings barnehage med 42 plasser for barn fra 1-6 år.
Vi har romslige inne- og ute arealer på Misjonshuset Folkvang i Hunndalen.
Misjonshusets barnehage eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

MÅLSETTING
Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, d.v.s. at vi i tillegg til sentrale barnehagetema, også tar opp kristne høytider, bibelfortellinger, sanger og emner som omhandler kristen etikk.

TRIVSEL / TRYGGHET

Barnehagen skal være et godt sted å være for barn og voksne. Vi legger stor vekt på å gi oppmerksomhet til barn og foreldre. Et hovedmål er at hvert barn skal bli et selvstendig, sosialt menneske med tro på seg selv. Vi prøver å se hvert barns behov og ønsker. Vi deler barna inn i mindre grupper. Hvert barn har sin voksne kontaktperson.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Vi ønsker å gi barna flest mulige gode opplevelser ute i naturen den tida de er hos oss. Vi vil formidle gleden ved å være ute i skog og mark, lære om naturen og ta vare på den.

  • Turer med små og store grupper til leirplasser vi har i nærområdet
  • Egen gapahuk med bålplass i barnehagen
  • Uteuker for hver årstid