Nanah og Løvefjellet.

Hvert år deltar barnehagen vår i Foruts prosjekt for barna. I år var det opplegget “Nanah og Løvefjellet” vi fikk stifte bekjentskap med. Gjennom fortelling, film, musikk, lek og kreativitet fikk vi bli kjent med Nanah og hennes familie i Sierra Leone. Vi så fort at livet i for Nanah var ganske annerledes enn vårt. Været, husene, lekene, dyrene, maten og faktisk også hvilken frukt vi plukker ned fra trærne… Noen ting var også like. For eksempel har Nanah en familie med mamma, pappa og en søster – også vi har jo en familie. De fleste av oss som bor i Norge har jo nok av alt – derfor er det flott at alle barna fikk være med å forberede en basar til inntekt for Foruts arbeid i Sierra Leone. Barna laget hver sin ting som ble solgt på basaren som avsluttet prosjektet. Her gikk alle pengene til det viktig arbeidet som Forut driver i Sierra Leone. Vi takker foreldre og besteforeldre for bidrag med gevinster og for godt oppmøte på basaren!

Ønsker du lese mer om Foruts aksjon se her: Nanah og løvefjellet