Med Bibelen som utgangspunkt

Bibelen er en spennende bok. I vår barnehage er denne boken utgangspunkt for samlingsstund en gang i uken. Temaene skaper engasjement blant barna. Vi ser at fortellingene understreker verdier som er gode å bygge videre på.
Gud har skapt verden, og alt som finnes der – men det fineste og flotteste og mest verdifulle Gud har skapt er menneskene. Hvert enkelt menneske er unikt! Ingen kan erstatte nettopp DEG!