Månedens sanger i mars

Lille bukken bruse trampet over trollebru.
Nå tar jeg deg sa trollet, og var så grum i hu.
Nei og nei ta ikke meg. Jeg er tynn og liten jeg.
Den som kommer etter mye mere metter.

Så gå da, sa trollet.

Mellomste bukken bruse trampet over trollebru.
Nå tar jeg deg sa trollet, og var så grum i hu.
Nei og nei ta ikke meg. Jeg er tynn og liten jeg.
Den som kommer etter mye mere metter.

Så gå da, sa trollet.

Største bukke bruse trampet over trollebru.
Nå tar jeg deg sa trollet, og var så grum i hu.
Bare kom jeg stanger deg. Jeg er ikke redd for deg.
Bumle – bumle – skramle! Hele trollet ramlet.

Jesus er vår venn

Noen dager er vi triste, noen dager er vi glad.
Alle er forskjellig, det kan jo være bra.
For du er du og jeg er jeg og Jesus viser vei.
Han er vennen for deg og meg.

refr: Jesus er vår venn ÅÅÅ
Jesus er vår venn ÅÅ
Om vi sitter eller står – om vi løper eller går
Jesus er vår venn ÅÅ

Når jeg føler meg litt ensom og en dag har blitt til natt.
Da er det godt å vite – jeg er en kjempeskatt.
For Jesus han er alltid her hver time og minutt.
Han vil alltid være nær.