Internasjonale uker i barnehagen

  I februar har barna i Misjonshusets barnehage vært mye på reisefot. Det har blitt mange «late-som-om-turer» til mange ulike land og kulturer. I arbeidet med å bli kjent med de landene barna har røtter i har vi vært innom mange ulike fagområder. Vi har danset, lyttet til musikk, sunget nasjonalsanger og snakket om bilder i fra de ulike landene. ( Kommunikasjon, språk og tekst – Kropp, bevegelse og helse – Kunst, kultur og kreativitet) Vi har sett på natur og kultur i de ulike landene ( Natur, miljø og teknikk –  Etikk, religion og filosofi) Vi har hatt ulike aktiviteter både forming og eksperimenter i bearbeiding av temaene vi har vært innom ( Antall, rom og form – natur, miljø og teknikk ) Vi har også sett på ulikheter mellom Norge og de ulike landene ( Nærmiljø og samfunn – etikk, religion og filosofi) Vi har også snakket litt om fadderbarnet vårt, Tsyon, som bor i Etiopia og hvordan vi er med å hjelper henne til å få en fin hverdag med skolegang og mat. (Etikk, religion og filosofi)  Perioden ble avsluttet med en flott fest for foreldre, barn, søsken og ansatte. Under kommer noen glimt i fra dette spennende prosjektet.