Gi barnet ditt «Ekte glede på sikker grunn».

Vår visjon er: Ekte glede på sikker grunn!
Vi ønsker ut fra en kristen grunnholdning, og i nært samarbeid med barnas hjem, å gi barna et godt lærings- og lekemiljø preget av omsorg, medfølelse, glede og humor.
Vi har i vår barnehage tre områder som vi vektlegger sterkt:
TRIVSEL OG TRYGGHET, KRISTENT INNHOLD, NATUR OG FRILUFTSLIV.

Ønsker du å vite mer? Ikke nøl med å ta kontakt:
e-post: misjonshuset.bhg@nlmbhg.no
telefon: 61 17 42 30

Du kan søke barnehageplass her:
SØK BARNEHAGEPLASS