Brosjyren “Velkommen til barnehagen”

Klikk på lenken under for å laste ned brosjyren “Velkommen til barnehagen” på flere språk:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2009/velkommen-til-barnehagen-.html?id=611953

 

velkommen til barnehagen