Brosjyren «Velkommen til barnehagen»

Klikk på lenken under for å laste ned brosjyren «Velkommen til barnehagen» på flere språk:   http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2009/velkommen-til-barnehagen-.html?id=611953  

Continue Reading →