Velkommen til Misjonshusets barnehage

Misjonshusets barnehage  er en liten barnehage som legger vekt på det enkelte barns trygghet og tilhørighet i barnegruppa.   Vår visjon er:  «Ekte glede på sikker grunn». Vi ønsker ut i fra en kristen grunnholdning, og i nært samarbeid med barnas hjem, å gi barna et godt lærings- og lekemiljø preget av omsorg, medfølelse, glede og humor. Vi vektlegger tre områder sterkt: Trivsel og trygghet, kristent innhold, natur og friluftsliv.

Samarbeidspartnere