Velkommen til oss i Misjonshusets barnehage

Misjonshusets barnehage er en akkurat passe stor barnehage med plass til ca. 42 barn. Vi har en småbarnsavdeling med 1 og 2-åringer, og en storbarnsavdeling for 3-6 åringer.

Vi har fokus på hvert enkelt barns trygghet og tilhørighet i barnegruppa.

Vår visjon er:  «Sammen om å sette verdifulle spor». Vi ønsker ut i fra en kristen grunnholdning, og i nært samarbeid med barnas hjem, å gi barna et godt lærings- og lekemiljø preget av omsorg, medfølelse, glede og humor. Vi vektlegger tre områder sterkt: Trivsel og trygghet, kristent innhold, natur og friluftsliv.

Samarbeidspartnere