Velkommen til Misjonshuset

Misjonshuset i Hunndalen eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Alt arbeid på Misjonshuset drives av frivillige (med unntak av barnehagen), ingen er betalt for å arbeidet som gjøres der. NLM er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn. Mange av de som er aktivt med i NLM er også medlemmer i Den Norske Kirke.
For uten sin virksomhet i Norge, driver NLM også misjonsarbeid og hjelpearbeid innenfor helse, jordbruk og skole, i 11 andre land.

Arbeid og aktiviteter

Bønnemøte

Hver mandag klokka 18.00 i peisestua

Årsmøte

22. mars kl 18:00 .   

Nattverdsmøte

02. april. Skjærtorsdag. Kjell Holm taler. Servering fra 17:30