Velkommen til Misjonshuset

Misjonshuset i Hunndalen eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn. Mottoet for NLM er «VERDEN FOR KRISTUS». Alt arbeid på Misjonshuset drives av frivillige (med unntak av barnehagen), ingen er betalt for å arbeidet som gjøres der.
For uten sin virksomhet i Norge, driver NLM også misjonsarbeid og hjelpearbeid innenfor helse, jordbruk og skole, i 11 andre land. Les mer om arbeidet på nlm.no

Arbeid og aktiviteter

Bønnemøte

Hver mandag klokka 18.00 i peisestua

Ta med Bibel

28. februar kl 18:00 Gjennomgang av bibeltekst. Kaffe fra 17:30 Alle hjertelig velkommen!

Formiddagsmøte med søndagsskole

21. februar kl 11.00. Anna Sæther har andakt. Servering etter møtet. Velkommen!