Velkommen til Misjonshuset

Misjonshuset i Hunndalen eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn. Mottoet for NLM er «VERDEN FOR KRISTUS». Alt arbeid på Misjonshuset drives av frivillige (med unntak av barnehagen), ingen er betalt for å arbeidet som gjøres der.
For uten sin virksomhet i Norge, driver NLM også misjonsarbeid og hjelpearbeid innenfor helse, jordbruk og skole, i 11 andre land. Les mer om arbeidet på nlm.no

Arbeid og aktiviteter

Bønnemøte

Hver mandag klokka 18.00 i peisestua

Møteuke

03. -08. mai med Kjell Iversen. Ulike tidspunkt, se egen nyhetsak. Alle hjertelig velkommen!

Nattverdsmøte

15. mai kl 18.00. Andakt ved Kjetil Bergman. Servering fra 17:30. Velkommen!